بامدادنیاز
بامدادنیاز

توضیحات آگهی

مهندس علی صالحی تبار

مدیرعامل هلدینگ دیاموند

کارشناس ارشد عمران و شهرسازی

مدرس دانشگاه

 


مهندس علی صالحی تبار

کارشناس ارشد عمران

←استاد دانشگاه

←و مدیرعامل شرکت دیاموند در زمینه انبوه سازان مسکن،

←بزرگترین ومعروفترین برندبرتر انبوه سازان استان اصفهان،

←کارآفرین نمونه،

←عضوانجمن انبوه سازان اصفهان 

√درباره ایشان از دیگران سوال کنید تا اطمینان پیدا کنید

اهداف:

-اشتغال و ایجاد مراکز مشاوره‌ای برای زنان بی سرپرست و بد سرپرست و سرپرست خانوار

-طرح های اشتغال زایی شهرداری و جلوگیری از شهر فروشی

-نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و در صورت نیاز کمک از بخش خصوصی

-وضعیت پارکینگ و پل های روگذر و زیرگذر طرح جامع تفصیلی کمیسیون ماده ۵

-اعتبار دادن افراد به صندلی شورا و اعتبار گرفتن از آن

-ایجاد حقوق برابر و بازگردانی جایگاه از دست رفته بانوان در مدیریت شهر

-مسئولیت و نیروهای عمران و شهرسازی در بخش‌های مرتبط شهری

-هویت بخشی به فضاهای سبز به صورت کاربردی کاربری‌های مشخص مثل پارک تنیس پارک کودکان و سینما پارک

-تحمیل اشتغال جوانان به شهرک‌های صنعتی مورچه خورت و محمود آباد

-تامین اجتماعی نیروی مازاد شهرداری در پروژه های عمرانی به جای شهر فروشی

-ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری ایجاد شهرک دستفروش‌ها

-ساخت استادیوم و فضای ورزشی

-جذب سرمایه گذار

جمع آوری و درمان معتادین

-ایجاد شهر هوشمند

-بهسازی آب های خاکستری