بامدادنیاز
تماس بگیرید
شماره آگهی: 9848
بامدادنیاز

توضیحات آگهی

تخریب و خاکبرداری

خرید آهن آلات ساختمان قدیمی
ماربندی و تعمیرکاری

09138039940

09139877758
عطایی