بامدادنیاز
تماس بگیرید
شماره آگهی: 9869
بامدادنیاز

توضیحات آگهی

خدماتی ارسلان اسپادانا

نگهداری کودک و سالمند
امور منزل-تمیز کاری
تامین نیروی انسانی خدمتکار
و تمیزکار-ادارات-منازل

09357576290