بامدادنیاز
بامدادنیاز

توضیحات آگهی

شرکت حمل و نقل شاهین بار اصفهان

مجهز به انواع نیسان 30 تن و …
وبه تمام نقاط ایران با مجوز رسمی
تحت پوشش کامل بیمه

09135247290

09130876029

35722489

شاهسون

شرکت حمل و نقل شاهین بار اصفهان

اصفهان-کیلومتر 3 جاده نائین-بعد از میدان میوه و تره بار مرکزی
جنب سنگ فروشی-مجهز به پارکینگ-خوابگاه-سرویس بهداشتی

 

شرکت حمل و نقل شاهین بار اصفهان

 

 

موارد قابل ذکر:

ماده 6 ایین نامه فعالیت: پروانه فعالیت:

دریافت مجوز فعالیت از شهرداری شهر جهت ارائه خدمات حمل نقل انواع بار در شهر و حومه با وسائل نقلیه باربر مربوط، ضروری می‌باشد.

تبصره 1: مجوز فعالیت وسیله نقلیه باربر حتما بنام مالک اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ارائه میشود.

تبصره 2: زمان پروانه فعالیت وسیله نقلیه بار بر دو سال است و در صورت عدم تغییر شرایط، برای زمان دو سال دیگر قابل تمدید میباشد.

تبصره 3: دارنده مجوز فعالیت وسیله نقلیه باربر الزام به رعایت علائم مشخصه وسیله نقلیه ذیربط، بدین شرح می‌باشد: نصب آرم سازمان یا مدیریت ذیربط شهرداری توام با درج شماره پروانه وسیله نقلیه و نام شرکت محل فعالیت، روی درب‌های طرفین و اجرای نوار شطرنجی به رنگ نارنجی فسفری، روی گلگیرهای طرفین.

تبصره 4: متقاضی دریافت مجوز فعالیت وسیله نقلیه باربر، موظف به سپردن تعهد مبنی بر اجرای دستورالعمل‌های صادره و عدم انجام تخلف موضوع آیین‌نامه ‌و دستورالعمل و این شیوه‌نامه براساس کاربرگ (فرم) و جدول پیوست شماره 2 این شیوه نامه به شهرداری است.

تبصره 5: نظارت بر حسن انجام کار وسائط نقلیه باربر دارندگان پروانه فعالیت تحت پوشش شرکت‌ها، بر عهده شرکت مربوطه است و در صورت بروز تخلف دارنده پروانه فعالیت، شرکت مربوطه نیز مسئول میباشد.