بامدادنیاز
تماس بگیرید
شماره آگهی: 9871
بامدادنیاز

توضیحات آگهی

سرمایه گذاری و اشتغال

پرورش شتر مرغ و بوقلمون
در 100 هکتار زمین زراعی برای زراعت

09330416990