بامدادنیاز
شماره آگهی: 10114
بامدادنیاز

توضیحات آگهی

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسـلامی شهر بهارستان

-فوق لیسانس علوم سیاسی
-عضو فعلی شــورای شهر بهارستان
-سابقه امور اجرایی و عمران در شهرداری اصفهان
-کارمند اسبق استانداری استان چهارمحال و بختیاری
-معاونت بازرگانی بنیادتعاون زندانیان اصفهان

کد: 251