نیازمندیهای آنلاین بامداد

نیازمندیهای چاپی و آنلاین اصفهان

0313-2662666

آرشیو محصولات
مرکز درمان اعتیاد دکتر منشئی

مرکز درمان اعتیاد دکتر منشئی درمان اعتیاد به مخدرها شیشه،الکل،سیگاربا بیش از 20 سال سابقه روان درمانی مشاوره،خانواده فردی و گروهی،درمان بیماران با انگیزه پایین خ حکیم نظامی تقاطع شریعتی،پشت آموزشگاه حافظ،ساختمان الزهرا،واحد207 36267362-09136989590

نمونه گیری کلیه آزمایشات

در منزل به صورت رایگان انجام می شود  3838

هنوز محصولی خریداری نشده است