نیازمندیهای آنلاین بامداد

نیازمندیهای چاپی و آنلاین اصفهان

09131289915

0313-2662666

آرشیو محصولات
پذیر ش سرمایه

پذیرش سرمایه با سود علی الحساب4 درصد ماهیانه تضمین قوی (اجناس+سفته) در زمینه مشارکت در دستگاه کاهش مصرف برق 09131693198 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

پذیرش سرمایه از 20 م به بالا

پذیرش سرمایه از 20 م به بالا همراه با اشتغال طبق طرح استخدامی با قرارداد رسمی 37814246 5492 022 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

جذب سرمایه گذار

جذب سرمایه گذار + اشتغال پاره وقت درآمدبالای یک میلیون تومان برای 10 م سرمایه گذاری 09131693198-32282888 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذار

فوری فوری نیازمندفوری سرمایه یامشارکت با سود عالی و حلال ضمانت سندملکی شش دانگ همراه با چک بانکی09131008898 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذار جهت پخش یراق آلات کابینت

قابل توجه همشهریان به چندنفرسرمایه گذار جهت پخش یراق آلات کابینت به سراسرایران باضمانت نامه معتبرنیازمندیم 09162888136-09103577161 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذاری

زمین و کار از ما سرمایه گذاری از شما 09132893780

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری همراه با اشتغال 20 م سود ماهیانه 700 هزار بالای 30 م اشتغال +سود 37601325 5492 022 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذاری

شرکت کیان ظروف اسپادانا (ش ث 1731) با سرمایه گذاری خود هر چند اندک در بزرگترین تولیدی ظروف یکبار مصرف کاغذی استان مشارکت و سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری=سود ماهیانه حتی با 5 میلیون 6971 775 3 8188 595 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و عاملیت فروش با تضمین بازگشت 4 درصد ماهیانه 3198 169 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذاری

شرکت مهر آفتاب سرمایه گذاری با 20 میلیون هم سود و هم مشغول بکار شوید و حقوق بگیرید 37814246-09130225492 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذاری

شرکت مهر آفتاب سرمایه گذاری با 20 میلیون هم سود و هم مشغول بکار شوید و حقوق بگیرید 37814246-09130225492 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

سرمایه گذاری

پذیرش سرمایه باسودعلی الحساب4درصد ماهیانه تضمین قوی (اجناس+سفته)در زمینه مشارکت دردستگاه کاهش مصرف09131693198 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با توزیع تکی منزل به منزل با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

هنوز محصولی خریداری نشده است