نیازمندیهای آنلاین بامداد

نیازمندیهای چاپی و آنلاین اصفهان . نیازمندی های همشهری اصفهان – رسانه برتر اصفهان

0313-2662666

آرشیو محصولات
خریدار زمین یا منزل ویلایی و کلنگی مناسب برای ساخت و ساز

خریدار زمین یا منزل ویلایی و کلنگی مناسب برای ساخت و ساز یا مشارکت در محدوده شهرداریهای مناطق 3-10-6-4 و 5 09134045573

خریدار منزل نزدیک زاینده رود تا 2.5میلیارد نقدی

خریـــــدار منـــزل نزدیک زاینــده رود تا 2/5 میلیارد نقدی 09131048198 ت.ت.پ.ق.د

هنوز محصولی خریداری نشده است