نیازمندیهای آنلاین بامداد

نیازمندیهای چاپی و آنلاین اصفهان . نیازمندی های همشهری اصفهان – رسانه برتر اصفهان

0313-2662666

آرشیو محصولات
استخدام

به چند نفر کارمند فروش نیازمندیم(با مزایا) 5808 708 0913 4797 355 0910 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir # تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام به چند نفر نیروی آقا و خانم جهت مراجعه حضوری پایه حقوق 1/200/000 تومان 09130308110 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام چند نفر کارمند فروش خانم ثابت در محل حقوق ثابت+پورسانت+بیمه م: بزرگمهر 32602153 09132016707 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

قابل توجه دانشجویان جویای کار به چند نفر دانشجوی علاقمند به رشته تحصیلی خود ترجیحا رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی نیازمندیم 9915 028 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام منشی خانم یک نفر کارشناس فروش 3 نفر خانم کارشناس روابط عمومی 1 نفر آقا 6623 568 3 4871 595 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

به چند نفر کارمند فروش جهت کار در مجموعه دکوراسیون داخلی نیازمندیم 2884 925 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

نیازمند کارمند خانم برای محیط چاپخانه حقوق ساعتی 32218662 4652 102 0913 ساعت تماس 17 الی 19 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام به چند نفر بازاریاب و کارمند خانم نیازمندیم 6119 265 3 7402 392 0933 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031  

استخدام خانم با روابط عمومی بالا

به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا نیازمندیم حقوق خوب.سپاهانشهر بلوارغدیر خ تعاون2،بازارچه نگین،واحد3 مراجعه 13-10 ، 20-17

استخدام کارمند

استخدام لیسانس حقوق قضائی خانم فعال و مسلط به تایپ و نگارش حقوقی به صورت تمام وقت – (خانم آزادی) 09371462224 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام کارمند

به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت مراجعه حضوری با حقوق حداقل یک میلیون ماهیانه نیازمندیم 8110 030 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام کارمند خانم جهت مشاوره

اطلاعیـه استخـدام موسسه پردیس اندیشگـاه بین الملل موسسه پردیس اندیشگاه بین الملل به تعداد محدودی کارمند خانم جهت مشاوره نیازمند است لـذا متقاضیـان برای اطلاعات بیشتـر با شمـاره : 3929 037 0913 مهندس کاظمی تماس حاصل نمایند. آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

هنوز محصولی خریداری نشده است