نیازمندیهای آنلاین بامداد

نیازمندیهای چاپی و آنلاین اصفهان . نیازمندی های همشهری اصفهان – رسانه برتر اصفهان

0313-2662666

آرشیو محصولات

به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا نیازمندیم درآمد بیش از 2میلیون 09907034682

استخدام

استخدام وانت پیکان،مزدا نیسان جهت کار در وانت تلفنی آسمان بار محدوده مرق 36543100 4418 327 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام به دو نفر راننده با ماشین یخچال دار ترجیحا آریسان و نیسان نیازمندیم 3161 313 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام راننده

به تعدادی خودرو با راننده آقا و خانم جهت سرویس مدارس نیازمندیم 37738011     –  4571 369 0990

استخدام راننده

راننده خانم و آقا جهت متفاوت ترین تاکسی اینترنتی 34542903 8304 245 0990

استخدام راننده

وانت تلفنی تک رو به تعدادی وانت پیکان مزدا و نیسان نیازمندیم 8 33333 32

استخدام راننده آقا با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

به چند نفر راننده آقا با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس 09136535499

استخدام راننده پایه یک جهت اتوبوس درون شهری

استخدام نامحدود راننده پایه یک جهت اتوبوس درون شهری ساعت تماس 9-14 34468464

استخدام راننده پایه یک درون شهری

استخدام راننده پایه یک درون شهری استخدام نامحدود راننده پایه یک جهت اتوبوس درون شهری ساعت تماس9 الی 14 34468464 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام راننده جهت تاکسی تلفنی

نیازمند ماشین جهت تاکسی تلفنی خ توحید 36287040-2 09396027904

استخدام راننده در وانت تلفنی حافظ القرآن

استخدام راننده در وانت تلفنی حافظ القرآن به تعدادی وانت پیکان مزدا-نیسان نیازمندیم 3338 233 3 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام وانت تلفنی تک رو (وانت پیکان ، مزدا و نیسان)

استخدام وانت تلفنی وانت تلفنی تک رو به تعدادی وانت پیکان مزدا و نیسان نیازمندیم 32333338   آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

هنوز محصولی خریداری نشده است