نیازمندیهای آنلاین بامداد

نیازمندیهای چاپی و آنلاین اصفهان . نیازمندی های همشهری اصفهان – رسانه برتر اصفهان

0313-2662666

آرشیو محصولات

به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا نیازمندیم درآمد بیش از 2میلیون 09907034682

استخدام

استخدام وانت پیکان،مزدا نیسان جهت کار در وانت تلفنی آسمان بار محدوده مرق 36543100 4418 327 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

به یک نفر با نیسان یخچالدارجهت پخش گرم ماست سنتی نیازمندیم سابقه کار پخش ماست سنتی الزامی است- 09131178742 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام به دو نفر راننده با ماشین یخچال دار ترجیحا آریسان و نیسان نیازمندیم 3161 313 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

به تعدادی وانت پیکان مزدا،نیسان جهت کار در وانت تلفنی آسمان بار 3100 654 3 4418 327 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031  

استخدام

به چند نفر راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی در محدوده پل تمدن خ میثم نیازمندیم 7922 316 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

نیازمند تعدادی مزدا وانت،پیکان،آریسان مدل بالا با راننده جهت کار در وانت تلفنی(محدوده سجاد و سپهسالار) 09135524969

استخدام راننده

تعدادی راننده با اتومبیل کار در آژانس با درآمد عالی واقع در شهرک صنعتی محمودآباد 753 0555 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام راننده

به تعدادی خودرو با راننده آقا و خانم جهت سرویس مدارس نیازمندیم 37738011     –  4571 369 0990

استخدام راننده

راننده خانم و آقا جهت متفاوت ترین تاکسی اینترنتی 34542903 8304 245 0990

استخدام راننده

وانت تلفنی تک رو به تعدادی وانت پیکان مزدا و نیسان نیازمندیم 8 33333 32

استخدام راننده آقا با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

به چند نفر راننده آقا با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس 09136535499

هنوز محصولی خریداری نشده است