نیازمندیهای آنلاین بامداد

نیازمندیهای چاپی و آنلاین اصفهان . نیازمندی های همشهری اصفهان – رسانه برتر اصفهان

0313-2662666

آرشیو محصولات

به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا نیازمندیم درآمد بیش از 2میلیون 09907034682

استخدام

وانت تلفنی تک رو به تعدادی وانت پیکان مزدا و نیسان نیازمند است 8 33333 32 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام وانت پیکان،مزدا نیسان جهت کار در وانت تلفنی آسمان بار محدوده مرق 36543100 4418 327 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

به یک نفر با نیسان یخچالدارجهت پخش گرم ماست سنتی نیازمندیم سابقه کار پخش ماست سنتی الزامی است- 09131178742 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

استخدام به دو نفر راننده با ماشین یخچال دار ترجیحا آریسان و نیسان نیازمندیم 3161 313 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

به تعدادی وانت پیکان مزدا،نیسان جهت کار در وانت تلفنی آسمان بار 3100 654 3 4418 327 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031  

استخدام

به چند نفر راننده با اتومبیل کار در آژانس با درآمد عالی واقع در شهرک صنعتی محمودآباد 5753 055 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

به چند نفر راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی در محدوده پل تمدن خ میثم نیازمندیم 7922 316 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

به چندنفرنیروی راننده با خودرو جهت فعالیت در آژانس تاکسی سرویس نیازمندیم 09131119389 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام

نیازمند تعدادی مزدا وانت،پیکان،آریسان مدل بالا با راننده جهت کار در وانت تلفنی(محدوده سجاد و سپهسالار) 09135524969

استخدام راننده

تعدادی راننده با اتومبیل کار در آژانس با درآمد عالی واقع در شهرک صنعتی محمودآباد 753 0555 0913 آگهی خود را به #نیازمندیهای اصفهان (بامداد) سفارش دهید با بیش از 1100 مکان توزیع (باکس) با داشتن بازدید بالا در کانال تلگرامbamdadniaz@ و سایت www.bamdadniaz.ir #تماس با ما جهت سفارش آگهی : 2666 3266 – 031

استخدام راننده

به تعدادی خودرو با راننده آقا و خانم جهت سرویس مدارس نیازمندیم 37738011     –  4571 369 0990

هنوز محصولی خریداری نشده است